Témata sjezdu

XV. sjezd ČSKB, Zlín, 10. – 12. října 2021

Přednáškové bloky a jejich garanti

1. Využití hmotnostní spektrometrie v klinické laboratoři (doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.)
2. Vyšetření extrahumánního genomu (prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.)
3. Laboratorní vyšetření u onemocnění štítné žlázy (doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.)
4. Markery kostního metabolismu (MUDr. Richard Pikner, Ph.D.)
5. Možnosti laboratoře u nemocných s urolitiázou (MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM)
6. Kazuistiky z laboratorní medicíny (prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.)

Důležité

  • Jednotlivé bloky budou sestaveny z předem vyzvaných přednášek.
  • Účastníci sjezdu se mohou hlásit pouze k prezentaci posterů.
  • Pokud chce však autor posteru svou prezentaci nabídnout jako přednášku, je nutné zaslat název přednášky a její abstrakt koordinátorovi odpovídajícího bloku e-mailem, a to nejpozději do 31. 3. 2021.
  • O formě prezentace rozhoduje koordinátor bloku.

Jednací řeč

Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina bez simultánního tlumočení.

Osvědčení o účasti

Akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLS č. 16 a registrována Českou lékařskou komorou pod číslem 103706. Certifikáty se budou vydávat na místě.