Organizátoři / Výbory

Pořádá

logo-sjezd

Pod záštitou

International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

logo-IFCC

European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

eflm-logo

prof. Ing. Vladimíra Sedlaříka, Ph.D.
rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

logo-utb

Ing. Radima Holiše
hejtmana Zlínského kraje

logo-zk

Ing. et Ing. Jiřího Korce
primátora města Zlín

zlin

Doc. MUDr. Michala Filipa, Ph.D.
ředitele Nemocnice Tomáše Bati

LOGO_Nemocnice-Tomase-Bati

Předseda sjezdu

MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM
Oddělení Klinické biochemie a farmakologie

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
tel.: +420 577 552 770
e-mail: t.salek@bnzlin.cz

Vědecký výbor

Mgr. Martina Bunešová
doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
RNDr. Dagmar Gotzmannová
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
MUDr. Petr Kocna, CSc.
MUDr. Petr Kubáč
MUDr. Pavel Malina, Ph.D.
MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Organizační výbor

MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM – předseda
Ing. Marek Pšenčík
Bc. Bronislava Jahodová
Ing. František Dvořáček
RNDr. Svatava Vaňková
MUDr. Petr Kocna, CSc.
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
Zina Pecková