Informace a poplatky

Jak se registrovat?

Žádáme účastníky, aby použili on-line registraci. Každý účastník sjezdu musí být řádně zaregistrován a musí mít uhrazený odpovídající registrační poplatek. Pouze pozvaní hosté, čestní členové, členové výboru ČSKB, koordinátoři bloků a přednášející jsou osvobozeni od platby registračního poplatku.

Členové ČSKB se mohou ucházet o finanční podporu své účasti na sjezdu z prostředků ČSKB. Podrobnosti lze získat webových stránkách ČSKB www.cskb.cz.

Přednášející v jednotlivých blocích neplatí registrační poplatek a mají nárok na 1 noc v hotelu zdarma.
Autoři posterů platí plnou registraci i ubytování.
Společnou večeři 11. 10. 2021 platí všichni účastníci sjezdu.

Ceny jsou včetně 21% DPH

POPLATKYdo 31. 7. 2021od 1. 8. 2021 a na místě
Člen ČSKB2 000 Kč2 200 Kč
Ostatní2 200 Kč2 400 Kč
Účastníci do 35 let1 500 Kč1 700 Kč
Společná večeře 11. 10. 2021400 Kč450 Kč

V případě zbývající kapacity bude možné dokoupit účast na společné večeři 11. 10. 2021 na místě za 500 Kč.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • účast na vědeckém jednání a doprovodné výstavě
  • materiály sjezdu (program, sborník abstrakt)
  • osvědčení o účasti
  • jmenovku
  • kongresovou tašku
  • uvítací občerstvení 10. 10. 2021
  • občerstvení o přestávkách

Způsob platby

Úhradu proveďte laskavě jedním z těchto způsobů:

  • bankovním převodem na účet

Congress Business Travel s.r.o.
č. účtu 1942073339/0800
(u České spořitelny, Václavské nám. 16, Praha 1)

  • kreditní kartou

Jako variabilní symbol vždy uvádějte č. 617, u každé platby musí být uvedeno jméno osoby, za kterou je platba provedena. Podrobnosti o provedení platby najdete na on-line registračním formuláři. Pokud požadujete vystavit zálohovou fakturu, kontaktujte organizační sekretariát.

Storno registrace

Zruší-li účastník svou registraci písemně do 12. 8. 2021, vrátí sekretariát uhrazenou částku -20 % za administrativní výdaje. Po tomto datu již není možno platbu vrátit, sekretariát však zašle veškeré materiály sjezdu na adresu účastníka.

Registrační hodiny

10. 10. 202113.00 – 19.00
11. 10. 20218.00 – 17.00
12. 10. 20218.00 – 14.00