Detailní program

Detailní časový rozpis – XV. sjezd ČSKB, Zlín 10. – 12. 10. 2021

Neděle 10. 10. 2021 (hlavní sál)

14.00Prohlídka laboratoří Krajské nemocnice T. Bati, Zlín (dosažitelná prostřednictvím MHD)
16.00Slavnostní zahájení
Předání Hořejšího medaile
Udělení čestných členství v ČSKB
16.30Hořejšího přednáška: J. Racek: Záludnosti imunochemických metod
17.15krátká přestávka
17.30 – 18.15J. Šilhavík (vedoucí lékařské knihovny, Krajské nemocnice T. Bati Zlín): Historie Tomáše Bati ve Zlíně
19.00Uvítací večer, zahájení výstavy

Pondělí 11. 10. 2021 (hlavní sál)

8.30 – 10.00Možnosti laboratoře u nemocných s urolitiázou (T. Šálek)
D. Stejskal: Základy diagnostiky a metafylaxe pacientů s urolitiázou
K. Kotaška, M. Polák, A. Brisuda, J. Polák, R. Průša: Vzácný případ polykyanoakrylátu jako močového konkrementu u pacienta po bilaterální hernioplastice
A. Petřík: Terapie urolitiázy-současný stav
B. Stibůrková: Urolitiáza: klinický marker pro dědičné poruchy metabolismu
T. Šálek: Urolitiáza – Rizikové faktory
10.00 – 10.30kávová přestávka
10.30 – 12.00Kazuistiky z laboratorní medicíny (J. Racek)
V. Soška: Jak může nastavení referenčních mezí ovlivnit terapii pacienta
M. Kalousová, J. Macášek, M. Zeman: Realimentační syndrom po paleodietě
O. Topolčan, R. Fuchsová, R. Kučera, M. Seklová, J. Windrichová, H. Řezáčková, J. Zehleová, J. Engová, M. Karlíková, M. Peštová M.: Kazuistiky – proč?
J. Novák: Autoimunitní dysregulační komplikace běžné variabilní imunodeficience
D. Rajdl, L. Šašek: Metabolická acidóza nebo respirační alkalóza?
D. Randák, P. Malina: Skrytá příčina hypokalémie
12.00 – 12.15Představení knihy Klinická biochemie (nakladatelství Galén)
12.15 – 13.00oběd
13.00 – 13.45Plenární přednáška: J. Cadamuro
(Dept. of Laboratory Medicine, University Hospital Salzburg; Chair of EFLM Working group Preanalytical phase): Laboratory result reporting
13.45 – 15.15Laboratorní vyšetření u onemocnění štítné žlázy (D. Springer)
R. Bílek: Thyreoglobulin a patofyziologie štítné žlázy
O. Topolčan: Chyby v diagnostice poruch štítné žlázy
M. Koudelková: Projekt Thyreopatie v těhotenství
M. Telnarová: Thyreopatie v těhotenství z pohledu laboratoře
D. Doubková: Thyreopatie v těhotenství z pohledu gynekologa
S. Špitálníková: Thyreopatie v těhotenství z pohledu endokrinologa
15.15 – 15.45kávová přestávka
15.45 – 17.15Vyšetření extrahumánního genomu (P. Dřevínek)
P. Dřevínek: O čem je molekulární mikrobiologie dnešní doby
J. Amlerová: Molekulární detekce jen jednoho agens a POCT
E. Bébrová: Molekulární detekce vícero vícero agens zároveň a POCT
M. Lengerová: Jak analyzovat genom SARS-CoV-2 a k čemu je to dobré
J. Hrabák: Má metagenomika své místo v klinické mikrobiologii?
17.15 – 18.15Plenární schůze ČSKB, předání cen ČSKB
18.15 – 18.45Schůze redakční rady časopisu Klinická biochemie a metabolismus
19.00společná večeře

Úterý 12. 10. 2021 (hlavní sál)

8.30 – 10.00Využití hmotnostní spektrometrie v klinické laboratoři (D. Friedecký)
V. Kožich: Nález hypo- nebo hyperhomocysteinémie: využití cílené metabolomiky a genomiky ke stanovení etiologie
M. Kotasová: Stanovení dexamethasonu pomocí dvoudimenzionální kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií (2DLC/MS/MS)
M. Rajska: Optimalizace laboratorních procesů: navýšení kapacity vyšetření volných metanefrinů v plazmě pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí
D. Friedecký: Lipidomika a její význam pro laboratorní diagnostiku
10.00 – 10.30kávová přestávka
10.30 – 11.15Plenární přednáška: M. Montagnana
(Laboratory of Clinical Chemistry and Haematology, University Hospital of Verona): The impact of pre-analytical phase on the quality of laboratory testing: State-of-the-art and future perspectives
11.15 – 12.45Markery kostního metabolismu (R. Pikner)
R. Pikner: Kostní markery – prenanalytické a postanalytické ovlivnění a jak interpretovat referenční meze
R. Eastell: Monitoring osteoporosis treatment using bone turnover markers
V. Palička, S. Dusilová Sulková: Kostní markery u chronického renálního selhání a během dialýzy
O. Topolčan, R. Kučera, M. Karlíková, M. Seklová, J. Zehleová, J. Engová, J. Windrichová, H. Řezáčková, R. Fuchsová, P. Pazdiora, K. Fajfrlík, V. Šimánek, J. Racek: D vitamin v české populaci
Zakončení sjezdu