Zaregistrujte se

zvýhodněná registrace do 31. 7. 2021

Informace a poplatky

Ubytujte se

vyberte si hotel do 15. 7. 2021

Nabídka ubytování

Vložte abstrakt

do 31. 5. 2021

Jak připravit abstrakt?

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abychom Vás přivítali jménem České společnosti klinické biochemie a organizačního výboru na XV. celostátním sjezdu České společnosti klinické biochemie s mezinárodní účastí ve Zlíně. Je pro nás ctí a potěšením, že můžeme pořádat sjezd ve Zlínském kraji pod záštitou naší Krajské nemocnice T. Bati, a. s., hejtmana Zlínského kraje a primátora města Zlín.

Klinická biochemie je dynamicky se rozvíjejícím oborem medicíny s rostoucím významem. Laboratorní test se skládá z částí preanalytické, analytické a interpretační. Všechny fáze jsou stejně důležité. Snažili jsme se vytvořit program, který pokrývá všechny fáze laboratorního testu a snaží se tyto fáze propojovat a integrovat.

Důležitou součástí sjezdu je také ocenění klinických biochemiků, kteří posunuli náš obor dál a reprezentují ho skvěle v naší zemi i zahraničí. Součástí sjezdu je především program odborný, ale také společenský. Věřím, že účastníci si najdou čas na diskuze odborné i neformální, jak jde život. Odborný program budou tvořit přednášky a prezentace formou posterů. Přednáška je vynikající, pokud po ní následuje také bohatá a kritická diskuse. Věřím, že takové přednášky budou součástí tohoto sjezdu. Abstrakta všech aktivních účastníků budou uveřejněny v časopise Klinická biochemie a metabolismus. Nedílnou součástí sjezdu je plenární schůze České společnosti klinické biochemie. Bude se jednat o výbornou příležitost k diskuzi o dalším směřování našeho oboru a rozvíjení jeho analytických a ambulantních klinických složek.

Věřím, že setkání s přáteli bude pro nás inspirativní a pomůže nám udržet krok s rychle se rozvíjejícími technologiemi a neustále se měnícím se světem.

Jaroslav_Racek (1)

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

předseda ČSKB ČLS JEP

podpis-racek
mudr-salek

MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D.

prezident XV. sjezdu ČSKB

podpis-salek (1)