Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abychom Vás přivítali jménem České společnosti klinické biochemie a organizačního výboru na XV. celostátním sjezdu České společnosti klinické biochemie s mezinárodní účastí ve Zlíně. Je pro nás ctí a potěšením, že můžeme pořádat sjezd ve Zlínském kraji pod záštitou naší Krajské nemocnice T. Bati, a. s., hejtmana Zlínského kraje a primátora města Zlín.

Klinická biochemie je dynamicky se rozvíjejícím oborem medicíny s rostoucím významem. Laboratorní test se skládá z částí preanalytické, analytické a interpretační. Všechny fáze jsou stejně důležité. Snažili jsme se vytvořit program, který pokrývá všechny fáze laboratorního testu a snaží se tyto fáze propojovat a integrovat.

Důležitou součástí sjezdu je také ocenění klinických biochemiků, kteří posunuli náš obor dál a reprezentují ho skvěle v naší zemi i zahraničí. Součástí sjezdu je především program odborný, ale také společenský. Věřím, že účastníci si najdou čas na diskuze odborné i neformální, jak jde život. Odborný program budou tvořit přednášky a prezentace formou posterů. Přednáška je vynikající, pokud po ní následuje také bohatá a kritická diskuse. Věřím, že takové přednášky budou součástí tohoto sjezdu. Abstrakta všech aktivních účastníků budou uveřejněny v časopise Klinická biochemie a metabolismus. Nedílnou součástí sjezdu je plenární schůze České společnosti klinické biochemie. Bude se jednat o výbornou příležitost k diskuzi o dalším směřování našeho oboru a rozvíjení jeho analytických a ambulantních klinických složek.

Věřím, že setkání s přáteli bude pro nás inspirativní a pomůže nám udržet krok s rychle se rozvíjejícími technologiemi a neustále se měnícím se světem.

Jaroslav_Racek (1)

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

předseda ČSKB ČLS JEP

podpis-racek
mudr-salek

MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D.

prezident XV. sjezdu ČSKB

podpis-salek (1)